Santa Eugènia de Relat

Santa Eugènia de Relat
.

La parròquia de Santa Eugènia de Relat, que juntament amb la sufragània de Sant Marçal constitueix el terme de Relat, un nucli que actualment compta amb un centenar d'habitants que hi viuen disseminats.