Sant Marçal de Relat

Sant Marçal de Relat
.

Antiga parròquia rural documentada des de l’any 1038, de base romànica amb modificacions posteriors i sufragània de Santa Eugènia de Relat.