Mas Gomis

Mas Gomis
.

Aquesta casa es troba datada des del s.XVIII, però no fou fins a principis del segle XX,que decideixen construir una casa d’estil modernista sobre l’antiga masia Vilaseca, de planta baixa, pis i golfes amb una superfície aproximada de 1.200 m2.