Camí Ramader

Camí Ramader
.

Els Camins Ramaders antigament eren una concessó reial de dret de pas per als ramats transhumants i bestiar de dins la comarca, que migraven estacionalment a la recerca de pastures, sobretot a l’hivern a les planes i a l’estiu a les muntanyes