Camins d’Avinyó

VIDEO ENGLISHVIDEO FRANÇAISVIDEO CASTELLANO

Per conèixer millor el valor patrimonial i històric del municipi cal fer esment a dues rutes significatives del panorama català amb un fort lligam amb el poble i el territori. Ens referim al Camí de Sant Jaume i a la ruta de la transhumància o camí ramader.

El Camí de Sant Jaume  és un  ruta cultural i de pelegrinatge que permet anar d’extrem a extrem de la península ibèrica, des del Cap de Creus fins al Cap de Finisterre. A Catalunya aquesta ruta jacobea rep el nom de l’apòstol Sant Jaume, que segons s’explica, va peregrinar per Saragossa, Barcelona i Lleida.

Aquest itinerari era, i continua essent, la ruta més antiga i més famosa d’Europa. El principal reconeixement li arribà l’any 1987 quan el Camí de Sant Jaume fou declarat Primer Itinerari Cultural Europeu i el 1993 Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.